Organizace táborových dní:

1. DEN - SOBOTA:

Z Brna odjíždíme po desáté hodině. Po příjezdu do tábora je oběd. Poté se děti ubytují do chatek a dostanou čas na vybalení a aklimatizaci.

Odpoledne je věnováno poznání okolí a vymezení okruhu, aby se děti zorientovaly v nejbližším okolí tábora, kde se budou při hrách pohybovat.


Po večeři proběhne vstupní vizita dětí. Následuje první nástup, na kterém se děti seznámí s kompletním vedením, denní i noční sestřičkou a lékařem turnusu. Děti se dále seznámí s táborovým chodem a řádem a poznají se při seznamovacích hrách. 

Ve 21:30 ulehnou do postýlek, po předchozím provedení večerní hygieny.

2. DEN - NEDĚLE:

V 7:30 je budíček, ranní hygiena a v 8:00 usedáme ke snídani. Po snídani probíhá ranní vizita a následuje úklid chatek. 

Dopoledne se organizuje nástup, kde je nastíněna celotáborová hra, děti jsou rozděleny do Mixů. Poté se věnují výrobě týmových triček a vlajek, vymýšlejí název mixu a pokřik.

Ve 12:00 je oběd, poté přichází doba poledního klidu, ve 14:30 je svačina a začíná odpolední program.

Odpoledne děti dokončují, co dopoledne začaly, poté následují společné hry, aby se děti více poznaly.

V 18:00 je večeře. Po večeři následuje večerní vizita a každodenní nástup, kde se vyhlašují výsledky her.

Po večerním nástupu následuje večerní program, který trvá do 21:00, potom přichází na řadu příprava ke spánku a ve 21:30 je celý den zakončen večerkou.

3.DEN - 13. DEN:

7:30 - budíček, rozcvička (v neděli není), ranní hygiena
8:00 - snídaně, následuje ranní vizita a úklid chatek
9:00 - nástup, na kterém se děti dozví program celého dne

Dopolední a odpolední program se skládá z oddílových i celotáborových her, návštěvou města, sportovních her i utkání, apod.

12:00 - oběd, poté polední klid, svačina
14:30 - odpolední program
18:00 - večeře, vizita, nástup

Večerní program - V průběhu tábora se ve večerních hodinách - dle počasí - konají táboráky, táborové diskotéky, karneval, stezka odvahy pro menší děti, celotáborová noční hra, volba miss a missák z mladších i starších oddílů.

21:00 - příprava ke spánku
21:30 - večerka


DÁLE: 
- V průběhu celého tábora několikrát navštívíme přilehlé město, kde si děti mohou nakoupit pohledy a známky.  
- Děti absolvují i celodenní výlety (v minulých letech např. turistický výlet na Králický Sněžník, minikáry na Ramzové, zámek Kolštejn, výrobna papíru v Jeseníku). 

14. DEN - PÁTEK:

Na ranním nástupu se děti dozví vyhodnocení celotáborové hry a děti pak v rámci dopoledního programu čeká tzv. jarmark, kde si za nastřádané body mohou nakoupit různé drobnosti i dárky.

Odpoledne si děti zabalí svá zavazadla, těm menším pomohou vedoucí i ti nejstarší. Během odpoledne a večera děti absolvují výstupní závěrečnou vizitu, na které se zhodnotí příznivé účinky pobytu.

Na večerním nástupu děti dostanou diplomy, vyhodnotíme úklid, hlavní vedoucí ohodnotí celý tábor.

15. DEN - SOBOTA:

Odjezd domů. Návrat do Brna je naplánován na 11:30


Děti jsou předány rodičům se závěrečnou zprávou a zase za rok :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat